Contabilitate

CONTWIN

Soluție software pentru contabilitatea financiară a unităților cu capitat privat sau de stat.

 • evidența contabilă pentru microintreprinderi, intreprinderi, plătitoare sau nu de TVA şi alte forme de organizare
 • situații financiare semestriale și anuale (bilanț contabil și anexe)
 • balanță de verificare
 • registru de casă, pe zile și lunar
 • registru de valută
 • registru de încasări şi plăţi
 • editare note de recepție cu posibilitatea transferului datelor in contabilitate
 • registre jurnal: registru jurnal anexă, registru jurnal general, registru clienți, registru furnizori, registrul inventar
 • maestru șah, cartea mare
 • scadențar de clienți, furnizori , CEC-uri precum și evidențierea soldurilor după perioade
 • jurnale TVA (jurnalul pentru achiziții taxabile, scutite, achiziții taxare inversă, achiziții UE și scutite, achiziții TVA la încasare, decontul de TVA)
 • declarație lunară privind obligațiile de plată la bugetul de stat
 • declarație detaliată privind impozitul pe profit la 31 decembrie (declaraţia 101)
 • declarația 390
 • declarația 394
 • balanțe analitice: clienți, furnizori, debitori, creditori, obiecte de inventar, venituri anticipate, cheltuieli anticipate, mijloace fixe, gestiuni materiale, parteneri, bifuncționale
 • balanțe analitice pe activități sau puncte de lucru
 • raport de de gestiune zilnic și lunar
 • fișe pentru clienți, furnizori, creditori, debitori, mijloace fixe, conturi, bifuncționale, parteneri
 • operații automatizate (închidere conturi venituri, cheltuieli, TVA; amortizare mijloace fixe, descarcare gestiune cu amănunt, repartizare venituri și cheltuieli anticipate)
 • operațiunile contabile se pot introduce și pe note contabile specializate (contarea făcându-se automat)
 • verificări automate: registrul casă, conturi in bancă, corectitudine registru TVA, analitic cu sintetic, lista facturi și chitanțe emise, sold diferit de defalcarea soldului pe facturi
 • furnizori / clienți externi
 • import date din alte aplicații cu fișier după o anumita structura bine definita. (txt sau csv).
 • export liste in format txt, csv sau excel.
 • grafice informative diverse (cifra de afaceri, profit brut, cheltuieli totale, impozite și taxe, stoc marfa, cheltuieli cu salarii, chetuieli cu combustibili, venituri din marfă și servicii, încasări clienți, dobânzi credite banca)

Descărcați ContWin pentru privați versiune DEMO monopost (doar Windows 2k/XP/Vista/7/8/8.1/10 cu NTFS)

Descărcați ContWin pentru bugetari versiune DEMO monopost (doar Windows 2k/XP/Vista/7/8/8.1/10 cu NTFS)